Wat is coaching?

NijnnoCoachingCoaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en je een spiegel voor te houden. Zo krijg je grip op je eigen leven en kom je meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.

Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die je prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maak jij als het ware even een pas opzij. De ene keer kijk je tijdens de coachingsgesprekken samen met de coach op een afstand naar jouw eigen handelen, ideeën en visie. Dan weer zit je midden in een vraagstuk waarbij we samen op zoek gaan naar een passend antwoord.

“Wij begeleiden individuen op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie naar het inzicht van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam, van Bewust Bekwaam naar Onbewust Bekwaam handelen.”

Work Life Balance signpost

Tijdens de gesprekken maken we soms ook gebruik van het naspelen van bepaalde situaties, het invullen van vragenlijsten, tests of persoonsgerichte oefeningen. Je kan opdrachten meekrijgen om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppel je in het volgende gesprek terug en waar nodig gaan we nog verder ‘fijn slijpen’. De manier waarop jij zaken en gedrag anders gaat aanpakken moet bij jou passen, het zijn immers geen kunstjes, maar je maakt het jezelf eigen in de loop van een traject.

En of het in een coach-traject nu gaat om het reduceren van stress en preventie voor burn-out, het vergroten van assertiviteit, het omgaan met beren op de weg, het gevoel van faalangst, een gebrek aan lef, jezelf kunnen mogen zijn of welk thema wat jou belemmert; je wordt altijd op professionele wijze begeleid en het traject wordt aangepast op de inhoud van jouw rugzak en hoe we dit effectief voor een gereedschapskist kunnen verruilen.

Vraag:
Leef je het leven wat je graag wilt……
of leef je het leven zoals je denkt dat anderen dat van je verwachten?
en?

In principe kan iedereen in aanmerking komen voor coaching. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent en bereid bent naar jezelf te kijken. We werken voor zowel bedrijven als particulieren en kijken altijd verder dan de cliënt alleen. We zijn immers allemaal lid van diverse systemen om ons heen, zoals familie, werk, vrienden, clubs en verenigingen.

“Als jij verandert, verandert alles! “

Ook in onze groep(buiten)sessies worden volop tools aangereikt die in praktijk kunnen worden gebracht. En dat kan een training zijn die we voor particulieren geven en waarvoor jij jezelf kan inschrijven of een training op maat voor bedrijven, waarin we samen met de opdrachtgever aan een specifiek thema gaan werken.

Onze ervaring is dat eenieder die gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn.

Let op: Coaching is een vrij beroep, iedereen kan zich coach noemen.

Voor meer informatie over coaching check: http://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching

We zijn bereikbaar op info@nijnnocoaching.com
of bel ✆ +31(0)85 0653161