DE KLOOF (anno 2018)

kloofJe zal als (stief-)ouder of verzorger en kind maar geboren zijn tussen 1965 en 2005. Dan heb je beiden mogelijk dagelijks last van ‘DE KLOOF’; het verschil van inzicht binnen twee generaties, het verschil van inzicht en het vermogen om begripvol om te gaan met de dagelijks veranderende omgeving.

Anno 2018 lopen veel jongeren vast.
Technologie, internet, sociale media, virtueel vriendschappen, nieuw omgangsvormen…..veel jongeren lopen vast met een sociaal isolement als gevolg. Iedereen ziet het en iedereen heeft dan ook een mening over de oorzaak.

De pubertijd is een periode waarin jongeren leren omgaan met obstakels en tegenslagen. Als het goed is krijgen jongeren de gelegenheid zichzelf vorm te geven, een eigen identiteit te ontwikkelen en balans te vinden tussen waarheid en leugens, terecht en onterechte angsten die door ouders en andere (vaak goedbedoeld) zijn aangepraat.

Het is een feit dat steeds meer jongeren in hun puberteit tegen de nieuwe obstakels aanlopen. Obstakels die door de andere generatie niet herkent/erkent worden of zelfs geheel onbekend zijn. Wanneer obstakels belemmerend werken op je functioneren, je ontwikkeling en je (zelf)vertrouwen resulteert dat vaak in een onbalans met je omgeving met mogelijk een sociaal isolement als resultaat.

fokke-en-sukke-generatiekloofHet probleem: DE KLOOF tussen (stief-)ouders en verzorgers (met bouwjaar tussen 1965 en 2004) en de huidige 14+ jongeren is gigantisch.

De generatiekloof, onbegrip en meningen van anderen helpen vaak averechts op beide groepen. Oorzaak en gevolg liggen dicht bij elkaar, artsen en instanties laten het afweten want boven de 18 jaar hebben ouders niets meer te zeggen, en de jongere weten zelf niet meer hoe ze uit de negatieve spiraal kunnen (en willen) komen.

Het overgrote deel van de (stief-)ouders en verzorgers zijn vaak niet op de hoogte hoe het is gesteld met de mentale gezondheid van de eigen kinderen. Kloof?

Oorzaak
We hebben als individu vrijwel geen invloed op de afhankelijkheid van technologie, de overkill aan informatie, internet, social media, smartphone, sociale interactie en gaming. Nieuwe communicatievormen en andere normen/waarde zijn realiteit. Thuis, tijdens stage en op het werk.

99,7 % van onze medemens, geboren zijn tussen 1965 en 2005, is dagelijks gemiddeld 4,2 uur online. In 2017 was 29 procent van de 18- tot 25-jarigen naar eigen zeggen verslaafd aan sociale media. (Bron: CBS)

De (stief-)ouders en verzorgers zijn dan ook niet de hoofdoorzaak van de kloof en het sociaal isolement van onze jongeren. Ze zijn wel, door onwetendheid en onkunde, ernstig betrokken. Hun goedbedoelde motivatie kan o.a. hebben geleid tot verkeerde schoolkeuze en keuze van de vervolgopleiding. Onbalans, pesten, echtscheiding, traumatische ervaring en rouwverwerking lijdt bij de jongeren, soms gecombineerd met internet- & computerverslaving, drugs, alcohol en (online-)gokken, tot ernstige gedragsproblemen.
Deze (gedrags-)problematiek is van elke cultuur, religie, klassen en komt bij meer dan de helft van de jongeren van na 1993 voor.

In de randstad en de grootstedelijke gebieden is het probleem vele malen groter dan daarbuiten.
Hulpverlenende instanties kunnen de vraag niet aan, kennis en ervaring is te beperkt beschikbaar.

waarden-en-normenNormen en Waarden
Normen/waarde die ‘anders’ zijn (en niet altijd negatief), hoogsensitiviteit en autisme komen steeds meer voor, en ‘afwijkend van ‘normaal’  krijgt steeds vaker een (soms vergezochte) stempel. De huidige kenniseconomie en de opmars van innovatieve informatiedragers maakt ons steeds beter geinformeerd, maar helaas niet altijd slimmer….met een negatieve spiraal als gevolg waarbij faalangst, sociale desoriëntatie, negatief zelfbeeld, pesten, gebrek aan zelfvertrouwen, ruzies, boosheid en woedeaanvallen de dagelijkse realiteit is.
Hoe we echt om moeten gaan met de steeds groter wordende stroom van informatie en prikkels van buitenaf is vooralsnog onbekend.

De jeugd is de 35+ te slim af, ze zijn te bijdehand, er ontstaan scheurtjes in de vanzelfsprekendheden zoals die er eigenlijk altijd zijn geweest.
De 35+ geeft een nieuwe kijk op onzekerheid en begint moeite te krijgen om elke dag alle ballen in de lucht te houden. Op het werk, thuis, niets is meer zeker. Energie is weg en je hebt geen uitzicht op enige verandering. Je slaapt slecht, je hebt last van een kort lontje en je twijfelt over alles.
De 35+ gaat over alles te veel en te lang nadenken; “..welke rol spelen mijn ouders, mijn jeugd….mijn huis, mijn kinderen en mijn partner.”

Jongeren moeten de gelegenheid krijgen op eigen kracht de balans terug te vinden. Op eigen kracht betekent voor de jongere dat zij zelf (goede en foute) keuzes mogen maken, weerbaarder zijn, verantwoording mogen en kunnen nemen, en positiever in het leven staan. Coaching en begeleiding kan de jongere weer in zijn/haar eigen kracht brengen, (stief-)ouders en verzorgers kunnen inzichten verkrijgen, met begrip en een betere verstandhouding tot gevolg.

Wij coachen beide doelgroepen op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie naar het inzicht van
Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam,
van Bewust Bekwaam naar Onbewust Bekwaam handelen.

In de (coachings-)trajecten die wij verzorgen verruilen we jouw (negatieve) ervaringen en uitdagingen, die jou in het dagelijks leven belemmeren, in voor een goedgevulde gereedschapskist. Een individueel traject, bedoeld om je vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen.

Voor meer informatie https://nijnnocoaching.com