De wandelende coach

NijnnoCoachingIndividuele coaching en begeleiding kan ook plaatsvinden als onderdeel van een individuele wandeltherapie. Deze therapie gaat altijd door, ook bij regen. Continuïteit is belangrijk en daarom verwachten wij dat u altijd op uw afspraak aanwezig bent.

Wij coachen en begeleiden voornamelijk in de open lucht.
De wandelende coach voegt daar gezondheid en lichamelijke aspecten aan toe. Ook hiervoor is maatwerk en de afstemming vooraf een voorwaarde.

Dus voor balans tussen ‘Body & Mind’ kiest u voor onze individuele wandeltherapie.

nijnnocoaching events 01

Elk onderwerp die we omschrijven bij Coaching en  Begeleiding, zakelijk of als individu kan worden behandeld door de wandelende coach. Ook hier blijft het maatwerk.

De wandeltherapie duurt 10 weken en vindt eenmaal per week plaats. Voorafgaand aan deze sessies vindt de intake plaats. Na 5 sessies wordt er kort geëvalueerd en na 10 sessies vindt er een eindevaluatie plaats waarbij uitgebreid wordt besproken hoe u de wandeltherapie ervaren heeft.